Làm chủ kiến thức Ngữ văn 9 -
Luyện thi vào 10

ĐẶT SÁCH

ĐẶT SÁCH

Sách của tác giả

PHẠM TRUNG TÌNH

  • 1. Hệ thống kiến thức và phân chia các thể loại
  • 2. Xây dựng kiến thức trọng tâm bám sát đề thi vào lớp 10
  • 3. Có hệ thống sơ đồ tư duy ở cuối sách
  • 4. Các kiến thức được mã hóa logic ngắn gọn